تاریخ : جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

قومیت گرایی

23مهر
ستاد فعالیت قومیت گراها در ارومیه کجاست؟

ستاد فعالیت قومیت گراها در ارومیه کجاست؟

چشم مسئولان اسم و رسم دار اما خنثی و بی خاصیت آذربایجان غربی و ارومیه روشن. شما از شهدا گفتید و خواندید و ماندید که امروز این اتفاقات را ببینیم؟؟!