تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

قربانعلی سعادت

02شهریور
رسانه ها دستگاه های سنگ انداز به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را به چالش بکشند

رسانه ها دستگاه های سنگ انداز به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را به چالش بکشند

استاندار آذربایجان غربی گفت: رسانه ها، درخواست های تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را مطرح کنند و دستگاه های سنگ انداز را به چالش بکشند.