تاریخ : جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

قرارداد

17اردیبهشت
ساماندهی قراردادهای موقت؛ از آرزوی کارگر تا معذوریت کارفرما

ساماندهی قراردادهای موقت؛ از آرزوی کارگر تا معذوریت کارفرما

ساماندهی قراردادهای موقت، وعده امسال وزیر کار به کارگران همزمان با روز کارگر بود؛ موضوعی که به احیای ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد و اجرای آن خواسته دیرین کارگران است هرچند که کارفرمایان معتقدند قانون در حال اجرا است و مشکل از جای دیگری است.