تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

قاسم جلیلی نژاد

20خرداد
71 درصد روستاهای آذربایجان غربی تحت پوشش خدمات تلفن و اینترنت هستند

71 درصد روستاهای آذربایجان غربی تحت پوشش خدمات تلفن و اینترنت هستند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی گفت: 71 درصد از روستاهای آذربایجان غربی تحت پوشش هر سه خدمات اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه هستند.