تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

فرمانده

27اسفند
گرافیک/ فرمانده مردمی

گرافیک/ فرمانده مردمی

طرح گرافیکی با موضوع خدمت فرمانده سپاه چایپاره به مردم مناطق محروم پیش روی مخاطبان عزیز قرار دارد.