تاریخ : دوشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۰

علی انصاریان

16بهمن
درگذشت علی انصاریان؛ هشداری برای لغو پروازهای اروپایی و آمریکایی

درگذشت علی انصاریان؛ هشداری برای لغو پروازهای اروپایی و آمریکایی

على انصاریان هم متاسفانه فوت کرد؛ بنابر آنچه پزشک معالج او اعلام کرد انصاریان به کروناى جهش یافته مبتلا شده بود.