تاریخ : چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰

علوم پزشکی

12مرداد
۸۸۷ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند
طی ٢۴ ساعت گذشته؛

۸۸۷ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته 887 نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شدند.

10مرداد
۶۰۳ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند
طی ٢۴ ساعت گذشته؛

۶۰۳ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته 603 نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شدند.

09مرداد
۸۰۳ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند
طی ٢۴ ساعت گذشته؛

۸۰۳ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته 803 نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شدند.

08مرداد
٧٨١ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند
طی ٢۴ ساعت گذشته؛

٧٨١ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ٧٨١ نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شدند.

04مرداد
۵۷۲ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند
طی ٢۴ ساعت گذشته؛

۵۷۲ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته 572 نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شدند.

02مرداد
۳۱ هزار نفر در شهرستان خوی واکسن کرونا دریافت کردند
رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی:

۳۱ هزار نفر در شهرستان خوی واکسن کرونا دریافت کردند

مقدم تبریزی گفت: ۳۱ هزار نفر در گروه‌های سنی بالای ۶۰ سال در شهرستان خوی واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

01مرداد
پنج شهرستان آذربایجان‌غربی در وضعیت قرمز کرونایی هستند
به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی؛

پنج شهرستان آذربایجان‌غربی در وضعیت قرمز کرونایی هستند

رییس کارگروه اطلاع رسانی قرارگاه دانشگاهی مقابله با کرونا در آذربایجان غربی گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت، از ۱۷ شهرستان این استان، پنج شهرستان در وضعیت قرمز بوده که ارومیه از جمله آنهاست.

31تیر
۶۵٣ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند
طی ٢۴ ساعت گذشته؛

۶۵٣ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۵٣ نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شدند.

29تیر
۵۷۳ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند
طی ٢۴ ساعت گذشته؛

۵۷۳ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته 573 نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شدند.

27تیر
۳۵۱ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند
طی ٢۴ ساعت گذشته؛

۳۵۱ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته 351 نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شدند.

26تیر
۳۹۴ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند
طی ٢۴ ساعت گذشته؛

۳۹۴ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته 394 نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شدند.

24تیر
۴٧۴ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند
طی ٢۴ ساعت گذشته؛

۴٧۴ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۴٧۴ نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا شدند.

23تیر
۴۴۵ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند
طی ٢۴ ساعت گذشته؛

۴۴۵ نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته 445 نفر در آذربایجان‌غربی به کرونا مبتلا شدند.