تاریخ : سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰

شعر آیینی

16مهر
عمق مفاهیم و مطالبی که امروزه در اشعار آیینی بیان می شود کم است

عمق مفاهیم و مطالبی که امروزه در اشعار آیینی بیان می شود کم است

یکی از شعرای آیینی کشور گفت: عمق مفاهیم و مطالبی که امروزه در اشعار آیینی بیان می شود و به نوعی معرفت اهل بیت ع را بیان می کند کم است و جا دارد بیشتر در این زمینه کار شود.