تاریخ : دوشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۰

شبکه های داخلی

23بهمن
شبکه آب‌رسانی روستای باری ارومیه بهینه‌سازی می‌شود

شبکه آب‌رسانی روستای باری ارومیه بهینه‌سازی می‌شود

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی ارومیه گفت: شبکه آب‌رسانی روستای باری ارومیه با مشارکت این شرکت و بسیج سازندگی سپاه شهرستان بهینه‌سازی می‌شود.