تاریخ : سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰

شبکه بهداشت و درمان پلدشت

18خرداد
لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی/ موج دوم به مراتب خطرناکتر از موج اول است

لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی/ موج دوم به مراتب خطرناکتر از موج اول است

رییس شبکه بهداشت و درمان پلدشت گفت:از مردم خواهش می کنیم تا طرح فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند تا شاهد از دست دادن جان عزیزانشان نباشند.