تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

شبکه اجتماعی

11دی
ترمز تجمل‌گرایی در شبکه‌های اجتماعی را بکشید

ترمز تجمل‌گرایی در شبکه‌های اجتماعی را بکشید

با وجود برنامه های متعدد و شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، هر روز بیش از گذشته شاهد افزایش میل به مصرف و تجمل گرایی در میان خانواده ها هستیم.