تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

سوق الجیش

12آذر
آذربایجان غربی موقعیت سوق الجیشی دارد/ چشمه شهادت در آذربایجان غربی در حال جوشش است

آذربایجان غربی موقعیت سوق الجیشی دارد/ چشمه شهادت در آذربایجان غربی در حال جوشش است

استاندار و رئیس شورای سیاستگذاری کنگره ملی 12 هزار شهید آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی موقعیت سوق الجیشی دارد که همه ساله شاهد عروج مردان خدایی آذربایجان غربی است.