تاریخ : جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

سم پاشی

17بهمن
سموم کشاورزی قاچاق قاتل کشاورزی آذربایجان غربی/از بین رفتن کشاورزی خسارت های جبران ناپذیری به دنبال دارد

سموم کشاورزی قاچاق قاتل کشاورزی آذربایجان غربی/از بین رفتن کشاورزی خسارت های جبران ناپذیری به دنبال دارد

کشاورزی آذربایجان غربی با شرایط فعلی واحد های صنعتی پایه های اقتصادی استان محسوب می شود و بی شک از بین رفتن آن خسارات جبران ناپذیری را متحمل نه تنها کشاورزان بلکه بسیاری از مردم و واحد های صنعتی خواهد کرد.