تاریخ : سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰

سقوط پهلوی

02بهمن
پوستر/ 2 بهمن 1357 روز سقوط پهلوی در ارومیه

پوستر/ 2 بهمن 1357 روز سقوط پهلوی در ارومیه

اصلی ترین دستاورد قیام دوم بهمن ارومیه، علنی شدن حرکت مسلحانه مردم علیه رژیم و سقوط عملی آن در منطقه بود؛ به گونه ای که بعدها در اعترافات فرمانده وقت لشگر 64 اروميه این موضوع به دقت بیان گردیده است.
به عبارتی رژیم شاه در ارومیه دوم بهمن سقوط کرد.