تاریخ : جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

سالمندان

10دی
اینجا مادری چشم به‌راه یک آشنا است

اینجا مادری چشم به‌راه یک آشنا است

حضور مادران و پدران پیر در خانه ها موجب نزول رحمت و برکت الهی بوده و همواره در آیات و احادیث فراوان نسبت به احترام والدین پس از اطاعت خداوند سفارش شده است.