تاریخ : سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰

سالروزشهادت شهید مر تضـی مطهـری و روز معلّـــم گر امی باد

12اردیبهشت
سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلّم گرامی باد

سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلّم گرامی باد

پوستر اختصاصی اروم نیوز به مناسبت سالروزشهادت شهید مرتضی مطهریو روز معلّم پیش روی شماست.