تاریخ : جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

ساخت و ساز غیر مجاز

22اردیبهشت
پاسداری از عرصه های ملی یک وظیفه مهم است

پاسداری از عرصه های ملی یک وظیفه مهم است

فرماندار پلدشت گفت: دستگاه های اجرایی هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز را جهت اعمال قانون به مراجع ذیربط ارجاع نماید.