تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

زیرسازی

15تیر
گزارش تصویری/ حرکت جهادی اهالی یک روستا

گزارش تصویری/ حرکت جهادی اهالی یک روستا

اهالی روستای کردلر ارومیه با کمک یکدیگر و بدون هیچ کمک دولتی مسیر ارتباطی باغات خود و چند روستای دیگر را بعد از سال های متمادی زیرسازی کردند.