تاریخ : دوشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۰

زنگ مهر در مدارس چالدران به صدا درآمد

01مهر
زنگ مهر در مدارس چالدران به صدا درآمد

زنگ مهر در مدارس چالدران به صدا درآمد

سال تحصیلی جدید در مدارس شهرستان چالدران با نواختن نمادین زنگ مهر در مدرسه شهید بهنام آغاز شد.