تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

# زنگ ایثار

01مهر
نواختن زنگ ایثار و شهادت و بازگشایی مدارس شهرستان اشنویه

نواختن زنگ ایثار و شهادت و بازگشایی مدارس شهرستان اشنویه

همزمان با آغاز سال تحصیلی ،زنگ ایثار و شهادت در شهرستان اشنویه نواخته شد.