تاریخ : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰

زمین زراعی

20آبان
سبکی جدید از اجرای امینانه نیات واقفین/ وقتی زمین زراعی به کویر تبدیل می شود!

سبکی جدید از اجرای امینانه نیات واقفین/ وقتی زمین زراعی به کویر تبدیل می شود!

تصاویر زیر بخشی از خسارات وارد شده بر زمین زراعی موقوفه در یکی از روستاهای اطراف ارومیه است.