تاریخ : سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰

زلزله دیشب به برخي خانه هاي روستايي چالدارن خسارت زد + تصاویر

24شهریور
زلزله دیشب به برخي خانه هاي روستايي چالدارن خسارت زد

زلزله دیشب به برخي خانه هاي روستايي چالدارن خسارت زد

زلزله 4/4 ريشتري دیشب در سیه چشمه چالدران باعث ترک خوردگي دیوار حدود 50 واحد مسکونی روستائی و تخریب کامل دو واحد مسکونی روستایی شده است .