تاریخ : یکشنبه, ۲۲ فروردین , ۱۴۰۰

زارعان

18فروردین
حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه از اولویت‌های دستگاه قضاست
مدیر کل دفتر اقدامات حمایتی سازمان زندان‌های کشور:

حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه از اولویت‌های دستگاه قضاست

رئیسیان زاده گفت: دستگاه قضایی حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه به ویژه خانواده‌های نیازمند مددجویان زندانی را از اولویت‌های مهم و راهبردی خود می‌داند و در این راستا اقدامات ارزنده‌ای را انجام داده است.