تاریخ : جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

روز کارگر

08اردیبهشت
زخم مطالبات پرداخت نشده کارگران کشت و صنعت مهاباد سر باز کرد

زخم مطالبات پرداخت نشده کارگران کشت و صنعت مهاباد سر باز کرد

در آستانه روز جهانی کارگر تعدادی از کارگران مجموعه کشت و صنعت مهاباد با هدف در یافت مطالبات مزدی خود مقابل دفتر کار یکی از مدیران جدید این مجموعه تجمع کردند.