تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

روز عصای سفید

23مهر
23 مهرماه، روز جهانی عصای سفید

23 مهرماه، روز جهانی عصای سفید

پوستر ویژه به مناسبت روز جهانی نابینایان و عصای سفید تقدیم مخاطبان می شود.