تاریخ : شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰

دین

19آبان
مروجان دین ذوقی منهای حرکت و عدالتخواهی، مسببین انحراف جوانان

مروجان دین ذوقی منهای حرکت و عدالتخواهی، مسببین انحراف جوانان

نگاهی اجمالی به آسیب های عدم آشنایی جامعه جوان کشور با اسلام ناب محمدی (ص) و وجوه تمایز آن با اسلام آمریکایی