تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

دوچرخه

07خرداد
120 دوچرخه برای استفاده مردم در شهر ارومیه فعال است/ نیازمند مشارکت دستگاه‌های مختلف برای فرهنگسازی میان مردم هستیم

120 دوچرخه برای استفاده مردم در شهر ارومیه فعال است/ نیازمند مشارکت دستگاه‌های مختلف برای فرهنگسازی میان مردم هستیم

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه گفت: هم اکنون تعداد 120 عدد دوچرخه در سطح شهر فعال می باشد که این سازمان در نظر دارد تعداد آنها را به 200 عدد افزایش دهد.

16اردیبهشت
زیرساخت‌های ارومیه پاسخگوی اجرای طرح دوچرخه نیست

زیرساخت‌های ارومیه پاسخگوی اجرای طرح دوچرخه نیست

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه گفت : زیر ساخت های شهر ارومیه پاسخگوی اجرای طرح دوچرخه نیست در خیابان های امینی ، امام، کاشانی،مدرس و مسیر بوستان ائلر باغی تا بوستان گولر باغی در نظر داشتیم در این مسیرها طرح هوشمند دوچرخه را اجرا کنیم که متاسفانه زیر ساخت ها این اجازه را به ما ندادند.

09آبان
140 دوچرخه برای استفاده مردم در سطح شهر ارومیه فعال است/ شهرداری به تنهایی قادر به فرهنگسازی نیست

140 دوچرخه برای استفاده مردم در سطح شهر ارومیه فعال است/ شهرداری به تنهایی قادر به فرهنگسازی نیست

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه گفت:برای فرهنگ سازی سازی تنها شهرداری نمی تواند کاری انجام دهد باید چندین سازمان و ادارات با هم همکاری کنند