تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

درمانگاه ولایت

20تیر
درمانگاه ولایت پلدشت پیشرو در ارائه خدمات جهادی + فیلم

درمانگاه ولایت پلدشت پیشرو در ارائه خدمات جهادی + فیلم

درمانگاه ولایت پلدشت با ارائه خدمات جهادی گام های اساسی در ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی برداشته است.