تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

دختران حسینی

23مهر
دشمنان با شانتاژهای خبری به دنبال تخریب آموزه‌های دینی و حسینی هستند

دشمنان با شانتاژهای خبری به دنبال تخریب آموزه‌های دینی و حسینی هستند

مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه ارومیه گفت: دشمنان با شانتاژهای خبری به دنبال تخریب آموزه‌های دینی و حسینی هستند از این رو همگان باید بصیر و آگاه باشند.

03آبان
نیاز جدی جامعه امروز مهربانی است

نیاز جدی جامعه امروز مهربانی است

کارشناس مسائل دینی در همایش دختران حسینی گفت: نیاز جدی جامعه امروز ما مهربانی و عطوفت است.