تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

دانشکده علوم پزشکی

08بهمن
۳۱۰۰ نفر در خوی غربالگری شدند
درقالب اجرای طرح شهید سلمیانی؛

۳۱۰۰ نفر در خوی غربالگری شدند

فرماندار خوی با اشاره به اجرای دقیق طرح شهید سلیمانی در این شهرستان، گفت: سه هزار و 100 نفر در قالب این طرح در خوی غربالگری شد.