تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

دارایی

02آبان
مالیات واردات در 2راهی گمرک و امور مالیاتی/ صراطی که مستقیم ندارد!

مالیات واردات در 2راهی گمرک و امور مالیاتی/ صراطی که مستقیم ندارد!

شرایط اخذ مالیات کالاهای وارداتی وارد کنندگان کالا از سوی هیچ کدام از ارگان های مربوطه پاسخ داده نمی شود.