تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

خیر بازرگانی

17اردیبهشت
اهدای دستگاه شوک قلبی توسط خیر بازرگانی به بخش درمان

اهدای دستگاه شوک قلبی توسط خیر بازرگانی به بخش درمان

یک دستگاه دی سی شوک قلبی و ۱۵۰ ملحفه یکبار مصرف تخت بیمار از سوی خیر نیک اندیش بازرگانی به بخش درمان شهرستان ماکو اهدا شد.