تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

خوابگاه دولتی و غیردولتی

20اردیبهشت
دانشگاه ارومیه در شمالغرب کشور رتبه نخست در اسکان دانشجویان را دارد/ هر روز برای ما هفته خوابگاه است

دانشگاه ارومیه در شمالغرب کشور رتبه نخست در اسکان دانشجویان را دارد/ هر روز برای ما هفته خوابگاه است

رئیس اداره امورخوابگاه های دانشگاه ارومیه گفت: دانشجویان دانشگاه ارومیه در حال حاضر با اسکان دادن 5500 نفر دانشجو در خوابگاه های دولتی و غیر دولتی در شمالغرب کشور بی بدیل است.