افزونه جلالی را نصب کنید.

خشکسالی

27مرداد
دریاچه ارومیه در گرداب بحران‌ها/ رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه خشک شدند

دریاچه ارومیه در گرداب بحران‌ها/ رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه خشک شدند

روند کاهش آب رودخانه ها و خشک شدن برخی از رودهای فصلی مشکلات متفاوتی را برای دریاچه ارومیه و ساکنان اطراف رودها در پی خواهد داشت.

28تیر
تغییراقلیم یکی از مسائل اساسی تاثیرگذار درافزایش دمای محیط است

تغییراقلیم یکی از مسائل اساسی تاثیرگذار درافزایش دمای محیط است

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: تغییراقلیم یکی از مسائل اساسی تاثیر گذار در افزایش دمای محیط بوده و طبیعتا ازعوامل پدید آورنده آن می توان به استفاده از انرژی های فسیلی و تخریب جنگلها و مراتع اشاره کرد.

08اردیبهشت
عشایرآذربایجان غربی بیش از 500 میلیارد ریال متضرر شدند

عشایرآذربایجان غربی بیش از 500 میلیارد ریال متضرر شدند

مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی گفت: عشایرآذربایجان غربی به دلیل خشکسالی بیش از 500 میلیارد ریال متضرر شدند.

07شهریور
کاهش 33 درصدی بارندگی ها در آذربایجان غربی/ شدیدترین خشکسالی در حوزه دریاچه ارومیه در حال وقوع است

کاهش 33 درصدی بارندگی ها در آذربایجان غربی/ شدیدترین خشکسالی در حوزه دریاچه ارومیه در حال وقوع است

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: آذرایجان غربی با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم می کند، چرا که میزان بارش ها نسبت به سال گذشته 33/6 درصد کاهش داشته است .