تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

خرید مازاد

21مرداد
تولید گندم در میاندوآب افزایش یافته است

تولید گندم در میاندوآب افزایش یافته است

میاندوآب 82 هزار هکتار اراضی کشاورزی داردکه شامل 52هزار هکتار اراضی آبی و 30 هزار هکتار اراضی دیم می شود و بیش از 50 نوع محصول زراعی و باغی در این شهرستان تولید می شود.