تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

خدمات پزشکی

19بهمن
ارائه خدمات پزشکی رایگان در خوی

ارائه خدمات پزشکی رایگان در خوی

ارائه خدمات پزشکی و آموزشی بهداشتی تیمهای پزشکی بسیج جامعه پزشکی سپاه خوی درشهر دیزج دیز این شهرستان انجام شد.