تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

خدمات ناقص

19خرداد
خدمات دهی ناقص مراکز درمانی آذربایجان‌غربی و سکوت معنادار دانشگاه علوم پزشکی/ حلقه ارتباطی رسانه و بهداشت چه کسی است؟!

خدمات دهی ناقص مراکز درمانی آذربایجان‌غربی و سکوت معنادار دانشگاه علوم پزشکی/ حلقه ارتباطی رسانه و بهداشت چه کسی است؟!

در حالی که خدمات دهی در برخی مراکز بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی به طور ناقص و ناچیز انجام می‌شود، کسی در این زمینه پاسخگوی افکار عمومی نیست.