تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

خانه

05اردیبهشت
زنگ خطر افزایش خانه‌هایی با ساکنان مجرد

زنگ خطر افزایش خانه‌هایی با ساکنان مجرد

با این حجم از افزایش روش زندگی به سبک مجردی باید گفت که زنگ خطر افزایش خانه های مجردی به صدا درآمده است.