تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

حکم جایگزین حبس

14فروردین
۱۲۰۰ حکم جایگزین حبس توسط یک قاضی در ارومیه صادر شد
طی یک سال گذشته؛

۱۲۰۰ حکم جایگزین حبس توسط یک قاضی در ارومیه صادر شد

رییس دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۱۹ مجتمع شهید بهشتی ارومیه و قاضی برتر کشوری گفت: طی یک سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ حکم جایگزین حبس صادر کردم و اعتقادی به جزای نقدی ندارم.