تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

حمله آمریکا به سوریه

18فروردین
آمریکا در سوریه به دنبال چیست؟

آمریکا در سوریه به دنبال چیست؟

حمله آمریکا به سوریه را می توان در راستای استراتژی دوم آمریکا یعنی تشدید درگیری ها و جنگ فرسایشی دانست. وجود بحران در سوریه یعنی درگیر کردن بازیگران مخالف آمریکا یعنی روسیه و ایران در این بحران است.