تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

حمایت قاطع

21فروردین
همه ملت ایران سپاهی و پاسدار هستند

همه ملت ایران سپاهی و پاسدار هستند

امام جمعه پلدشت گفت: دستاوردها و اقدامات سپاه پاسداران به حدی بوده است که دشمنان را به وحشت انداخته است.