تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

حریر

16دی
دستکش حریر ارومیه با کمبود نقدینگی سرمایه در گردش مواجه است

دستکش حریر ارومیه با کمبود نقدینگی سرمایه در گردش مواجه است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: هم اکنون واحد تولیدی دستکش حریر ارومیه با کمبود نقدینگی سرمایه در گردش مواجه است.