تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

حبیب شهسواری

13بهمن
برگی از زندگی سردار سرتیپ دوم پاسدار حبیب شهسواری

برگی از زندگی سردار سرتیپ دوم پاسدار حبیب شهسواری

سردار سرتیپ دوم پاسدار حبیب شهسواری روز شنبه به عنوان فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی معرفی می شود.