تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

حاشیه نشین

22آبان
موافقت شورای‌عالی شهرسازی با الحاق برخی از مناطق حاشیه ارومیه به محدوده شهر

موافقت شورای‌عالی شهرسازی با الحاق برخی از مناطق حاشیه ارومیه به محدوده شهر

شورای عالی شهرسازی الحاق برخی از مناطق حاشیه ارومیه به محدوده این شهر را تصویب کرد