تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

جمهوری آذربایجان

05دی
رئیس مجلس جمهوری آذربایجان وارد ارومیه شد

رئیس مجلس جمهوری آذربایجان وارد ارومیه شد

رئیس مجلس جمهوری آذربایجان با استقبال مسئولین استانی وارد ارومیه شد.