تاریخ : یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۴۰۰

جمهوریت و اسلامیت

12فروردین
۱۲ فروردین، روز تحقق آرمان‌های انقلاب و مردم
روز جمهوری اسلامی؛

۱۲ فروردین، روز تحقق آرمان‌های انقلاب و مردم

12 فروردین، روزی است که مردم در آن روز حکومتی را پایه ریزی کردند که شعار اصلی انقلاب یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را تحقق بخشید که مطابق با آرمان‌های مردم و انقلاب است.