تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

جلسه هم اندیشی راه اندازی اقامتهای بومی گردی در روستاهای چالدران

16دی
جلسه هم اندیشی راه اندازی اقامتهای بومی گردی در روستاهای چالدران

جلسه هم اندیشی راه اندازی اقامتهای بومی گردی در روستاهای چالدران

امسال بیش از 100 مورد مجوز احداث اقامتهای بومی گردی در مناطق روستایی استان صادر شده است.