تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

جامعه ایثارگری

04بهمن
انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان یک ضرورت است

انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان یک ضرورت است

فرماندار ارومیه انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان یک ضرورت دانست و گفت: ایثارگران نقش مضاعف در قبال مردم و جامعه دارند.