تاریخ : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تکم گردانی

02فروردین
آیین سنتی تکم گردانی در خوی
فیلم؛

آیین سنتی تکم گردانی در خوی

آیین سنتی تکم گردانی همزمان با آستانه عید نوروز به مدت 2 روز در سطح شهرستان خوی به اجرا در آمد.