تاریخ : جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰

تهیه و توزیع

17خرداد
تهیه و توزیع 3 هزار ماسک رایگان در مدارس پلدشت

تهیه و توزیع 3 هزار ماسک رایگان در مدارس پلدشت

بیش از سه هزار ماسک رایگان توسط گروه جهادی شهید بهنام محمدی ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت تهیه و در مدارس پلدشت در حال توزیع است.